बंद करे

402-ओबरा विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 उम्मीदवार व्यय

क्र0स0 प्रत्याशी का नाम पार्टी व्यय विवरण-1 व्यय विवरण-2 व्यय विवरण-3 व्यय विवरण-4
1 श्री अरविन्द कुमार समाजवादी पार्टी डाउनलोड पी०डी०एफ़० डाउनलोड पी०डी०एफ़० डाउनलोड पी०डी०एफ़० डाउनलोड पी०डी०एफ़०
2 श्री रामराज इंडियन नेशनल काँग्रेस डाउनलोड पी०डी०एफ़० डाउनलोड पी०डी०एफ़० डाउनलोड पी०डी०एफ़० डाउनलोड पी०डी०एफ़०
3 श्री सुभाष खरवार बहुजन समाज पार्टी डाउनलोड पी०डी०एफ़० डाउनलोड पी०डी०एफ़० डाउनलोड पी०डी०एफ़० डाउनलोड पी०डी०एफ़०
4 श्री संजीव कुमार भारतीय जनता पार्टी डाउनलोड पी०डी०एफ़० डाउनलोड पी०डी०एफ़० डाउनलोड पी०डी०एफ़० डाउनलोड पी०डी०एफ़०
5 श्री उमाशंकर विकासशील इंसान पार्टी डाउनलोड पी०डी०एफ़० डाउनलोड पी०डी०एफ़० डाउनलोड पी०डी०एफ़० डाउनलोड पी०डी०एफ़०
6 श्री रमाकांत आम आदमी पार्टी डाउनलोड पी०डी०एफ़० डाउनलोड पी०डी०एफ़० डाउनलोड पी०डी०एफ़० डाउनलोड पी०डी०एफ़०
7 श्री राकेश कुमार गोड सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी डाउनलोड पी०डी०एफ़० डाउनलोड पी०डी०एफ़० डाउनलोड पी०डी०एफ़० डाउनलोड पी०डी०एफ़०
8 श्री ओम प्रकाश निर्दल डाउनलोड पी०डी०एफ़० डाउनलोड पी०डी०एफ़० डाउनलोड पी०डी०एफ़०

डाउनलोड पी०डी०एफ़०