Close

District Hospital, Sonbhadra

SH 5A, Bhandar Khurd, Uttar Pradesh 231216

Email : cmosbdr[at]nic[dot]in
Phone : 05444-223449